ओलम्पिक खेल | Olympic games

ओलम्पिक खेल| ओलम्पिक खेलों का आरम्भ- 776 ई. पू. | आधुनिक ओलम्पिक खेलों का आरम्भ  1896 ई. एथेन्स (यूनान) | आदर्श वाक्य   साइटियस, अल्टियस, फोरिटयस | लोगो (Logo ) पांच चक्र(नीला, पीला, काला, हरा तथा रंग)2008 में ओलम्पिक खेलों का आयोजन बीजिंग(चीन )2012 में ओलम्पिक खेलों का आयोजन लन्दन (इंग्लैंड )2016 में ओलम्पिक खेलों का आयोजन … Read more